Autodelen met je buren

Een auto kost veel geld. Ook als de auto stilstaat. Samen met andere mensen dezelfde auto gebruiken is dan ook goedkoper. De stad Roeselare en De Ideale Woning in Antwerpen (SHM) geven zelf het goede voorbeeld en delen een wagen met de buurt. Bij deze uniek autodeelprojecten vallen kwetsbare groepen niet uit de boot: mensen met een vrijetijdspas/sociale huurders kunnen de wagen aan een voordelig tarief ontlenen.

buy footwear | Nike React Element 87

Waar

Roeselare – DC Ten Elsberge
Antwerpen – De Ideale Woning

Prijs

DC Ten Elsberge (Roeselare)
Inschrijving:
€ 10,00 lidgeld per jaar
€ 70,00 waarborg (€ 35,00 met vrijetijdspas)

Gebruik wagen:
€ 0,32 per km
€ 1,00 per uur (€ 0,50 met vrijetijdspas)

De Ideale Woning (Antwerpen)
Inschrijving:
€ 10,00 lidgeld per jaar
€ 75,00 waarborg (€ 40,00 voor sociale huurders)

Gebruik wagen:
€ 0,33 per km
€ 1,50 per uur (€ 0,75 voor sociale huurders)

Contact

Roeselare – DC Ten Elsberge
stijn.dusselier@zbroeselare.be of 051 27 27 13

Antwerpen – De Ideale Woning
info@deidealewoning.be  of 03 320 29 70

Website

autodelen.net

Autodelen wordt steeds populairder. Door met andere mensen uit dezelfde buurt één of meerdere auto’s te delen, deel je immers niet alleen de kosten (verzekering, taksen, onderhoud, verbruik, …), ook de buurtcohesie wordt versterkt. Bovendien is het een ideale manier om samen met de buurt meer ruimte te creëren in de eigen straat. De stad Roeselare en De Ideale Woning in Antwerpen (SHM) delen beiden een wagen met de buurt.

Project Roeselare

Sinds juni 2014 stelt de stad Roeselare een wagen ter beschikking. Het beheer gebeurt in dienstencentrum Ten Elsberge. Iedereen die in een straal van 1,5 kilometer rond het dienstencentrum woont, kan gebruik maken van de auto. In de buurt bevinden zich ook heel wat woningen van SHM De Mandel. Bewoners kunnen de wagen online of telefonisch reserveren. In de wagen is een boordcomputer geïnstalleerd, zodat je de wagen met een chipkaart kunt openen.

Project De Ideale Woning

Sociale Huisvestigingsmaatschappij ‘De Ideale Woning’ (Antwerpen) deelt een auto met de sociale huurders. Tussen 18 uur ’s avonds en half acht ’s morgens kan je op weekdagen de auto ontlenen. In het weekend kan dat tussen vrijdagavond 18 uur en maandagmorgen half acht. Een huurder van De Ideale Woning betaalt 0,33 euro per gereden kilometer en 0,75 euro per uur.