Op-stap naar solidariteit

Op-stap naar solidariteit stimuleert intergenerationele uitstapjes. Jongeren uit de derde graad secundair onderwijs gaan vrijwillig of in het kader van een schoolopdracht op stap met een oudere. Dit biedt eenzame ouderen de kans (opnieuw) op stap te gaan en uit sociaal isolement te breken.

Sportswear Design | Nike News

Waar

Overal waar geëngageerde jongeren leven

Prijs

Te bepalen in functie van begeleiding door Mobiel 21 bij opstart

Eventueel (beperkt) budget voor drukwerk, vervoer en logistiek van de ontmoetingen

Contact  

Via info@mobiel21.be kan je materiaal verkrijgen om je eigen project op te starten

Inspiratie

Lees zeker het receptenboekje

Wat en hoe

Voor ouderen is zelf op stap gaan niet altijd even evident. Door ze samen met een jongere op pad te sturen, wordt een belangrijke mentale (en fysieke) drempel met de grond gelijk gemaakt. De gezamenlijke uitstapjes geven ouderen en jongeren de kans elkaar echt te ontmoeten. Zo wordt deze uitstap ook een opstapje naar een warmere samenleving.

Op-stap naar solidariteitprojecten zijn een samenwerking tussen scholen, OCMW’s en ouderen. Voor het welslagen van het project worden ook buddy’s voor de ouderen aangesteld. Dit is een vertrouwenspersoon (vrijwilliger, familielid of verzorgende) die de oudere ondersteunt in het project.

Op het aftrapmoment van het project werden duo’s gevormd van een oudere en jongere op basis van culturele achtergrond, interesses of karakters. Deze duo’s gingen gedurende het project een vijftal keer op stap. De bestemmingen van de uitstapjes kunnen heel uiteenlopend zijn en worden in samenspraak tussen de oudere en de jongere bepaald. Jongeren krijgen een opleiding (workshop) rond ouderen, hun mobiliteit en praktische tips voor de uitstapjes.

Zin om te starten

Mobiel 21 maakte na de eerste proefprojecten in Genk, Maasmechelen en Heusden-Zolder een inspiratieboekje, met een stappenplan om zelf een succesvol op-stap naar solidariteit project op poten te zetten. 

Als geïnteresseerde school kan je op zoek gaan naar een geschikte OCMW-medewerker maar het kan ook andersom.

Voor wie

  • Jongeren uit de derde graad secundair onderwijs.
  • Ouderen tussen 55 en 95 jaar die fysiek en mentaal nog in staat zijn tot het maken van korte uitstapjes. Dit al dan niet met het gebruik van enige hulpmiddelen zoals wandelstok, rollator, rolstoel…