Fietsdelen: ook voor jou!

Het systeem van fietsdelen stelt fietsen ter beschikking, al dan niet gratis. Deze dienst biedt de mogelijkheid tot lokale verplaatsingen, vooral in stedelijke omgeving. Deze dienst zorgt er dan ook voor dat er drie mogelijkse hindernissen bij fietsgebruik worden weggewerkt: het stallen thuis, diefstal en het onderhoud van je eigen fiets.

Giftofvision - Sneakers search engine | Nike, adidas, Converse & More

Waar

Antwerpen, Kortrijk, Gent, Brussel, aan vele NMBS stations, ..

Kost

Elke organisatie heeft haar eigen aanpak, regels en tarieven. Informeer je goed op ieders website.

 

Wat

Een fietsdeelsysteem bestaat uit publiek beschikbare fietsen die via een netwerk van onbemande hubs worden aangeboden aan abonnees. Die fietsverplaatsingen zijn meestal kort in tijd en in afstand. Je hebt twee soorten fietsdeelsystemen:.

  • een back to many-systeem: de gebruiker neemt een fiets uit een hub of fietsstation en plaatst die na gebruik terug in om het even welke andere hub in de stad. De 'hubs' maken samen een fijnmazig systeem, want de onderlinge afstand tussen twee hubs is hoogstens 500 meter.Via aangepaste tarifering mikt het systeem op korte verplaatsingen. Een ontlening van minder dan een half uur, is meestal gratis. Voorbeelden zijn Velo in Antwerpen en Villo! in Brussel. 
  • back to one-systeem: de gebruiker neemt een fiets uit een hub en moet die na gebruik terug in dezelfde hub plaatsen. Deze vorm is meestal enkel voor- en natransport voor het openbaar vervoer. De fiets wordt langer ter beschikking gesteld dan bij een back to many-systeem, meestal maximaal 24 uur. Voorbeeld is de Blue-bike. 

Fiets delen vanaf het station

De Blue-bikes zijn beschikbaar in 44 NMBS-stations in België. Je levert na het fietsen je Blue-bike altijd weer in op de plek waar je vertrokken bent.
Om lid te worden, betaal je een vast bedrag: van 3 euro (student) tot 10 euro per jaar.
In sommige steden is het gebruik van de Blue-bike gratis of goedkoper voor Blue-bikeleden.

Fietsdelen in de stad

Voor de stedelijke fietsdeelsystemen moet je altijd vooraf lid worden en je registreren. Dat kan voor een dag, een week week of een jaar, telkens met een bepaald vast bedrag. Daarnaast betaal je ook per rit, maar het eerste halfuur van elke rit is altijd gratis.

  • In Antwerpen is er Velo.

Fiets (in allerlei maten) huren kan ook

Naast deze fietsdeelsystemen kan je op vele locaties ook fietsen huren bij sociale organisaties zoals de Fietspunten, Mobiel vzw in Kortrijk, Fietshaven in Antwerpen en MaxMobiel in Gent . Vaak verhuurt men niet enkel gewone fietsen, maar ook elektrische fietsen, bakfietsen , fietskarren, ... 

Zo heb je ook BakfietsDelen Rabot in Gent. Bewoners van de wijk Rabot startten in de lente van 2011 met een uniek project: "Bakfietsdelen Rabot". Een bakfiets is een milieuvriendelijk transportmiddel en bespaart op dure benzine, ideaal voor in de stad dus. Maar vele bewoners van onze wijk wonen in kleine rijwoningen of appartementen waardoor ze de plaats niet hebben om een bakfiets thuis te plaatsen. In de mobiliteitswerkgroep van Transitie Initiatief Rabot staken enkele mensen de koppen bij elkaar en besloten om samen met andere buurtbewoners een bakfiets te delen.

De buurtfietskar is een wijkproject van de Toekomststraat in Gent. Bedoeling is om mensen te stimuleren om voor boodschappen de fiets te gebruiken in plaats van de auto. Kan dat niet voor grote boodschappen? Toch wel, dankzij de handige fietskar. Het gebruik van de kar is kosteloos, we vragen alleen een fietsverzekering met rechtsbijstand (bijvoorbeeld via lidmaatschap van de Fietsersbond). Elke gebruiker krijgt een login om de fietskar te reserveren.