Deel een auto

Heb je af en toe een auto nodig? Of staat jouw auto het grootste deel van het jaar stil? Autodelen is de oplossing. Je kan een auto delen met je buren of je kan een auto delen via een autodeelorganisatie.  

 

Waar

Overal in Vlaanderen en België

Prijs

Afhankelijk van initiatief, maar meestal betaal je een startbedrag en daarna per kilometer

 

Contact

info@autodelen.net

Autodelen.net is de koepel van alle autodeelinitiatieven en geeft je een duidelijk overzicht van alle mogelijke initiatieven. 

Particulier autodelen met je buren

Autodelen.net is het Vlaams steunpunt voor particulier autodelen.

Bij autodelen met je buren worden één of meerdere private wagens door verschillende buurtbewoners gebruikt in een, meestal kleinschalig, gesloten systeem. De kosten worden gedeeld door de gebruikers. Het is niet de bedoeling dat de eigenaar van de wagen winst maakt. Elke autodeelgroep maakt zelf afspraken en regels. Er zijn ook autodeelgroepen die samen een auto aankopen in plaats van de auto van een eigenaar te gebruiken. 

Door lid te worden van autodelen.net kan je gebruikmaken van bestaande contracten, reglementen, rekenschema’s. Zo hoef je niet alles opnieuw uit te vinden. In Gent kan je ook bij Degage terecht.

 

Via een autodeelaanbieder

Met autodeelaanbieders bedoelen we bedrijven die autodelen organiseren voor hun leden. Zij kunnen over een eigen wagenpark beschikken of gebruikmaken van particulieren die hun eigen auto inbrengen. Als gebruiker betaal je voor de dienstverlening en het gebruik van auto's en software.

Autodeelaanbieders met eigen vloot

Een bedrijf stelt een wagenpark ter beschikking van haar abonnees. De gebruiker betaalt aan de organisatie voor het gebruik van een wagen. De wagens staan verspreid in diverse steden en over verschillende standplaatsen in de onmiddellijke omgeving van de gebruikers. Alle wagens zijn op elk moment toegankelijk  voor alle gebruikers, indien ze niet gereserveerd zijn door iemand anders. De gebruiker tekent een contract met de organisatie. De kosten worden voornamelijk bepaald door het gebruik (tijd en kilometers) van de wagens.

In Vlaanderen zijn zo Bolides, Cambio en Partago actief, elk met hun eigen accenten inzake type wagens en reserveringssysteem.

Aanbieders zonder eigen wagenpark

Een bedrijf stelt een online platform ter beschikking waarop eigenaars hun wagen kunnen registreren. Iedereen die zich vervolgens aanmeldt als gebruiker kan elke wagen op het platform huren tegen een vergoeding (kilometerprijs en/of uurprijs) die meestal bepaald wordt door de eigenaar. Het autodeelbedrijf fungeert als tussenpersoon tussen autobezitters en -gebruikers, geeft een vergoeding aan de autobezitter bij gebruik van zijn of haar wagen, biedt een reservatiesysteem en zorgt voor een correcte juridische en verzekeringstechnische omkadering.

Dit autodeelsysteem wordt in de praktijk ook peer-to-peer autodelen genoemd. Het is een mengvorm van enerzijds autodelen met je buren (zonder het gesloten en kostendelend principe) en anderzijds het systeem van autodeelaanbieders met eigen vloot maar dan zonder eigen wagenpark.

In Vlaanderen zijn zo Caramigo en Tapazz actief.

AVIRA

AVIRA staat voor Autodelen Voor Iedereen met Rolstoelvriendelijke Auto's: een autodeelinitiatief speciaal voor auto’s die uitgerust zijn om rolstoelen te vervoeren. Vaak zijn het woonzorgcentra die hun auto delen met de buurtbewoners. Maar ook particulieren kunnen hun auto uitlenen.