Fietsen voor gelijke kansen

Wil je als stad, gemeente, wijk iedereen op de fiets, ook de mensen die het wat moeilijker hebben? Dan is het belangrijk om verschillende initiatieven te integreren, om aandacht te hebben voor alle facetten, om te experimenteren, om de boodschap te verspreiden en om te inspireren! De fiets is een verplaatsingsmiddel maar kan ook een middel zijn om te werken aan sociale cohesie! Deurne-Noord geeft het goede voorbeeld.

 

Contact

Joke Verlaet via joke.verlaet@samenlevingsopbouw.be
03/326 22 14  

Website

Buurtwerk Dinamo

Of mensen uit kansengroepen minder fietsen? En zou fietsen hen meer vrijheid en zelfstandigheid bieden?

Het antwoord is tweemaal ja. Maar niet zomaar.

In Deurne-Noord, een wijk die te kampen heeft met veel sociale problemen, brengt fietsen de mensen bij elkaar. Samenlevingsopbouw Antwerpen werkt hier vanuit het buurtcentrum Dinamo aan verschillende fietsinitiatieven die samen heel wat in beweging brengen. Leren fietsen is één ding, blijven fietsen iets anders en een fiets kopen en kunnen onderhouden en stallen is nog iets helemaal anders. 

In Deurne-Noord doen ze het allemaal: Samenlevingsopbouw samen met tal van vrijwilligers en partners werkt aan de voorwaarden om fietsen mogelijk te maken voor iedereen.

  • Noden in kaart brengen met een enquête 
  • Fietslessen in fietsschool Antwerpen 
  • Een tweedehandsfietsenmarkt en een fietsuitleendienst 
  • Fietsvriendinnen  
  • Fietsherstelatelier 
  • Fiets stallen  

Hun ervaringen staan nu in een digitale brochure die wil inspireren om zelf acties op te zetten met als doel iedereen op de fiets.

Er horen ook hele leuke filmpjes bij!