De Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale is een dienstverlening aangeboden door de gemeente, het Sociaal Huis of een andere organisatie.

De centrale biedt verplaatsingsmogelijkheden aan mensen met een laag inkomen en een beperkte mobiliteit. Het gaat hier vaak om oudere mensen, mensen met een handicap, of mensen met een laag inkomen.

Vrijwillige chauffeurs verzorgen individuele ritten aan een beperkt tarief en halen zo mensen uit hun sociaal isolement.

nike dunk high black leather chair for sale | Nike Air Force 1 Low UV Reactive Swoosh - DA8301-101

Waar

In bijna alle gemeenten in Vlaanderen

Prijs

1. Het lidmaatschap bedraagt gemiddeld € 10 per jaar of  € 5 voor een half jaar (vanaf 1 juli). Twee personen uit hetzelfde gezin betalen samen € 15 per jaar. Sommige OCMW’s voorzien een kleine tussenkomst voor dit lidmaatschap.
2. De onkostenvergoeding per rit is € 0,30 per km, te rekenen vanaf het verblijfplaats van de chauffeur en rechtstreeks aan hem/haar te betalen. 
3. Per rit is er ook een administratiekost van € 0,50 te betalen aan de chauffeur.

 

Website
MMC 

De Minder Mobielen Centrale

In 1982 werden de eerste Minder Mobielen Centrales (MMC's) opgericht in o.a. Lommel, Leuven en Ranst. Intussen zijn er MMC's actief over heel Vlaanderen. Telkens zorgen vrijwilligers voor het vervoer en Taxistop verzorgt de ondersteuning van al deze centrales.

Leden van de MMC moeten de ritten 48 uur op voorhand aanvragen. Dit laat de centraleverantwoordelijke toe om een geschikte chauffeur te vinden. Op het afgesproken tijdstip komt de chauffeur het lid ophalen aan de woonplaats voor het gevraagde traject. Aan het einde van de rit betaalt het lid de onkostenvergoeding voor het aantal gereden kilometers. Bij de meeste diensten mag je je gratis laten vergezellen door een begeleider tijdens de rit. De chauffeur kan je ook helpen om van en naar het voertuig te geraken en bij het in- en uitstappen. Vaak wordt op hem of haar beroep gedaan voor een beetje hulp bij het boodschappen doen.

Dankzij samenwerkingsovereenkomsten tussen de verschillende MMC’s bestaan er vandaag al talrijke samenwerkingsverbanden die de gemeentegrenzen overschrijden. In Limburg is door een samengaan van lokale initiatieven het intergemeentelijk initiatief 'Anders Mobiel Limburg' (AML) ontstaan.

Voor wie

Voor iedereen met verplaatsingsmoeilijkheden.
Om gebruik te maken van de dienstverlening van de MMC moet je lid worden. Daarvoor gelden twee voorwaarden: je inkomen mag niet hoger zijn dan twee keer het leefloon (R.M.I.) en je kan geen gebruikmaken van het openbaar vervoer omwille van ziekte, ouderdom of handicap.

Als je voor de eerste keer contact opneemt met een MMC zal de verantwoordelijke gemeentedienst met jou bekijken of je aan de voorwaarden voldoet en of je er terecht kan voor vervoer.

Hoe start je als gemeente met een MMC

Een MMC kan worden opgericht door een gemeente, een Sociaal Huis of een andere organisatie. Het belangrijkste bij de start is dat er enkele vrijwilligers als chauffeurs beschikbaar zijn, want het is dankzij hen dat deze dienstverlening kan bestaan. Daarna kan de promotie starten naar de doelgroep.

De aansluiting bij Taxistop kost jaarlijks € 80 en deze omvat:

  • het gebruik van de internettoepassing voor de administratie;
  • de opleiding van de centrale coördinatoren voor het gebruik van de internettoepassing;
  • de verzekeringen die door Taxistop werden afgesloten voor de leden en de chauffeurs;
  • werkingsmateriaal (chauffeurskaarten, kilometerboekjes, lidkaarten, ...);
  • een helpdesk contacteerbaar tijdens de kantooruren.

Aandachtspunt

Voor vele potentiele leden van de MMC's is de kostprijs van deze dienstverlening, ondanks alle inspanningen, te hoog. Sommige Sociale Huizen zoeken daarom in samenspraak met lokale armoedeverengingen naar oplossingen.