Leren fietsen

Heel wat volwassenen kunnen of durven niet fietsen. Ze hebben het als kind nooit geleerd, zijn bang om zich in het drukke stadsverkeer te begeven of hebben al lang niet meer gefietst. De fiets is nochtans een ideaal middel om je op een goedkope en gezonde manier te verplaatsen. Voor sommigen is fietsen zelfs noodzakelijk om volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving. Fietsen is een laagdrempelige oplossing voor een dagelijkse mobiliteitsnood. Door de organisatie van fietslessen of het opzetten van een lokale fietsschool kunnen volwassenen stapsgewijs de vaardigheden van het fietsen aanleren zodat ze zelfstandig door het leven kunnen fietsen.

Running sneakers | Nike, adidas, Converse & More

Waar

Antwerpen, Gent, Kortrijk, Leuven, Hasselt, Genk ...

Prijs

De prijs van een module verschilt van locatie, organisatie en sponsoring, bijvoorbeeld:

in Leuven kost één lessenreeks 20 euro
(UITPAS kansentarief: 4 euro);

in Antwerpen kost één lessenreeks 12 euro
(UITPAS kansentarief: 2,40 euro);

in Gent kost één lessenreeks 25 euro
(UITPAS kansentarief: 5 euro).

Contact

Fietsschool Leuven:
fietsschoolleuven@mobiel21.be
016/31 77 01

Fietsschool Antwerpen:
Buurtsport Antwerpen
fietsschool.buurtsport@stad.antwerpen.be
03/270 31 32

Fietsschool Gent:
Sportdienst Stad Gent
sportdienst@stad.gent
09/266 80 00

 

Fietslessen en Fietsschool

Op vele plaatsen in Vlaanderen organiseren sportdiensten, integratiediensten of lokale organisaties, vaak in partnerschap, fietslessen voor volwassenen. In enkele steden zoals Antwerpen, Gent, Hasselt, Leuven, Genk,  ...  is er zelfs een lokale fietsschool die permanent zorgt voor opleidingen en bijscholingen. Op andere locaties vinden de fietslessen sporadisch, jaarlijks of op aanvraag plaats.

De meeste lessen zijn er voor de beginnende fietser zonder ervaring, maar er kan ook op maat gewerkt worden van een fietser die al wat ervaring heeft. Lessen vertrekken bij voorkeur van het fietsniveau van de deelnemer(s) en er wordt gewerkt tot de nodige dosis fietservaring verworven is. Het doel is immers dat iedereen zich aan het einde van het traject zelfstandig met de fiets kan verplaatsen: naar de winkel, het werk of de school.

Het lessenaanbod kan bestaan uit een of meerdere modules waarbij je gradueel fietservaring opbouwt. De basis start met het aanleren van de basisfietsvaardigheden (evenwicht houden, vertrekken, stoppen, afslaan, helling op fietsen, ...). Daarna volgen de modules  Veilig fietsen in het verkeer, Alles over de fiets en fietsherstel en Fietsen in de stad. Een andere aanpak is een langdurig traject waarin alle modules minder afgebankend aan bod komen. Een les duurt gemiddeld twee uur. Een beginnende fietser heeft gemiddeld drie lessen nodig om het fietsen zelf onder de knie te krijgen en nog een viertal lessen om de vaardigheid te verfijnen alvorens in het verkeer te gaan.

Leren fietsen is een proces dat erg gedifferentieerd verloopt. Het lukt niet bij iedereen even snel. Daarom is het noodzakelijk dat lessen worden ondersteund door buurtsportmedewerkers in opleiding en/of een groep vrijwilligers. Door meerdere mensen in te zetten bij de lessen kan je gemakkelijker op niveau van de verschillende deelnemers werken.

Het merendeel van de deelnemers zijn nieuwkomers. Om deze mensen te bereiken en te informeren over het aanbod werk je best samen met toeleiders. Toeleiders zijn diensten, organisaties, werkingen, verenigingen die nauw in contact staan met je doelpubliek. Betrek hen bij de promotie van het aanbod.

Voor wie? 

Iedere volwassene die wil leren fietsen of die meer fietservaring wil opdoen.

Lokale fietsscholen en fietslessen

​West-Vlaanderen

Brugge
Kortrijk
Roeselare

Oost-Vlaanderen

Gent
Temse

​Antwerpen

Antwerpen
Putte 
Turnhout

Vlaams-Brabant

De Fietsschool
Fietsschool Leuven
Fietsschool Mechelen
Fietsschool Aarschot

Limburg

Hasselt
Genk

Deze lijst is niet volledig en verandert constant. Omdat er aan fietslessen voor volwassenen momenteel een grote nood is, worden voortdurend nieuwe lokale initiatieven opgestart.

Zin om fietslessen te organiseren?

Er bestaat heel wat expertise over het opzetten van fietslessen:

  • Het Fietsschool-concept is perfect vertaalbaar naar kleinere steden en gemeenten. Belangrijke aandachtspunten zijn locatiekeuze, begeleiding van specifieke doelgroepen en toeleiding van deelnemers. Mobiel 21 heeft een ruime expertise in de ondersteuning van het opstarten van een lokale fietsschool met aandacht voor al deze aspecten, ook bij de opstart van fietslessen door kleinere organisaties. Hulp nodig? Contacteer het team van De Fietsschool