De Buurtbus

een nieuwe speler in het zorgvervoerslandschap

Contact

Tel: 03/29 80 0 00

Kost

U betaalt een jaarlijks lidgeld
+ een vast bedrag per kilometer

Betaling via maandelijks een factuur
Inwoners van Zoersel met Z|pas 25 % korting 

WAT

De Buurtbus is een initiatief van de OCMW's van Malle, Zandhoven en Zoersel met steun van Provincie Antwerpen en in samenwerking met KINA en Handicar vzw.

De Buurtbus verbindt dorpskernen, woonwijken, zorginstellingen en allerlei publieke plaatsen in de drie gemeenten en heeft meer dan 120 opstapplaatsen. Op verschillende plaatsen is er aansluiting met het openbaar vervoer. Zo draagt de Buurtbus als aanvullende vervoersdienst bij tot de lokale basisbereikbaarheid voor mensen met een zorgnood.

VOOR WIE

In 2015 schrapte De Lijn onder meer de belbuslijn Malle - Zandhoven - Zoersel, omdat die niet voldoende gebruikt werd. Voor wie niet in aanmerking komt voor de Minder Mobielen Centrale of Handicar, betekende dit een leemte in het vervoersaanbod. 

Om een rit met de Buurtbus te kunnen reserveren, moet u lid zijn. U neemt hiervoor best contact op met één van onze maatschappelijk assistenten (03 29 80 0 00) of met de sociale dienst van één van de zorginstellingen in Malle, Zandhoven en Zoersel. De maatschappelijk assistent gaat na of u aan de voorwaarden voldoet en brengt uw lidmaatschap in orde.

WAAR

De Buurtbus rijdt op weekdagen tussen 8 en 18 uur van de ene naar de andere opstapplaats langsheen de dorpskernen, woonwijken, zorginstellingen en publieke plaatsen van Malle, Zandhoven en Zoersel. Aan de gebruiker om te kiezen aan welke van de 129 opstapplaatsen u op- en afstapt. 

De Buurtbus is een initiatief van de OCMW's van Malle, Zandhoven en Zoersel met steun van Provincie Antwerpen en in samenwerking met KINA en Handicar vzw.