Mobiliteitscentrale aangepast vervoer (MAV)

Heel wat mensen met een mobiliteitsbeperking zijn niet of nauwelijks op de hoogte van het vervoersaanbod in hun regio. Het ruime aanbod, met eigen voorwaarden en prijzen zorgt ervoor dat mensen die aangepast vervoer nodig hebben, niet eenvoudig een duidelijk overzicht kunnen krijgen. Als spil van een samenwerkingsverband tussen de overheden en de verschillende vervoersaanbieders, gaat de MAV op zoek naar het meest geschikte vervoer voor de aanvrager. 

De MAV's zijn provinciaal georganiseerd, met elk een eigen website en gratis infonummer.

Start je zoektocht via je postcode of je provincie op de site.

De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) zijn ontstaan door een nieuwe aanpak om een gebiedsdekkend toegankelijk vervoerssysteem voor heel Vlaanderen te realiseren. Het concept MAV is het resultaat van het onderzoek dat door Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, in 2009 werd uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Dit onderzoek schuift de MAV als centraal contactpunt naar voor; hier kunnen personen met een beperkte mobiliteit terecht voor specifieke mobiliteits- en vervoersvragen op vlak van toegankelijk en aangepast vervoer. Een MAV is eveneens nodig voor het aanvullend op elkaar inzetten van alle bestaande vervoerstypes.

Een grondige screening van de vervoersvraag is de eerste stap. Zo kan de MAV de gebruiker doorverwijzen naar de meest geschikte vervoersaanbieder.

De MAV staat hierbij in nauw contact met de verschillende vervoersaanbieders en is het centrale punt voor de coƶrdinatie van wederzijdse samenwerking en informatiedoorstroming. Zo zorgt de MAV voor de organisatie van het vraagafhankelijk aangepast vervoer en de organisatie van een basisaanbod op vlak van aangepast vervoer.

Verder speelt de dienst ook een belangrijke rol in het nagaan van knelpunten en leemtes in het vervoersaanbod door een correcte registratie van gegevens.