Leren fietsen

Heel wat volwassenen kunnen of durven niet fietsen. Ze hebben het als kind nooit geleerd, zijn bang om zich in het drukke stadsverkeer te begeven of hebben al lang niet meer gefietst. De fiets is nochtans een ideaal middel om je op een gezonde manier te verplaatsen en om in beweging te blijven. Voor sommigen is fietsen zelfs noodzakelijk om volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving. Want de fiets is een laagdrempelige oplossing op een dagelijkse mobiliteitsnood. Via het opzetten van fietslessen of een Fietsschool wil men volwassenen stapsgewijs de vaardigheden van het fietsen aanleren zodat ze zelfstandig door het leven kunnen fietsen.

Waar

Antwerpen, Geel, Gent, Kortrijk, Leuven, Turnhout, ...

Prijs

De prijs van een module verschilt van locatie, organisatie en sponsoring.
In Leuven betaal je € 20 per lessenreeks. In Antwerpen kost één module € 10. In Gent betaal voor je voor één lessenreeks  € 15.

Contact

Fietsschool Leuven:

Ine Bosmans
fietsschoolleuven@mobiel21.be
016/31 77 01

Fietsschool Antwerpen:

Buurtsport Antwerpen
fietsschool.buurtsport@stad.antwerpen.be
03/270 31 32
 

 

Fietslessen en Fietsschool

Op vele plaatsen in Vlaanderen organiseren sportdiensten, integratiediensten of lokale organisaties, vaak in partnerschap, fietslessen voor volwassenen. In Antwerpen, Leuven is er zelfs een Fietsschool die permanent zorgt voor opleidingen en bijscholingen. Op andere locaties vinden de fietslessen sporadisch, jaarlijks of op aanvraag plaats.

De meeste lessen zijn er voor de beginnende fietser zonder ervaring, maar er kan ook op maat gewerkt worden van een fietser die al wat ervaring heeft. Lessen vertrekken bij voorkeur van het fietsniveau van de deelnemer(s) en er wordt gewerkt tot de nodige dosis fietservaring verworven is. Het doel is immers dat iedereen zich aan het einde van het traject zelfstandig met de fiets kan verplaatsen: naar de winkel, het werk of de school.

Het lessenaanbod kan bestaan uit een of meerdere modules waarbij je gradueel fietservaring opbouwt. De basis start met het aanleren van de basisfietsvaardigheden (evenwicht houden, vertrekken, stoppen, afslaan, helling op fietsen, ...). Na het leren fietsen volgen de modules  Veilig fietsen in het verkeer, Alles over de fiets, Fietsherstel en Fietsen in de stad. Een andere aanpak bestaat uit een langdurig traject waarin alle modules aan bod komen, maar minder afgebakend zijn. Een les duurt gemiddeld twee uur. Een beginnende fietser heeft gemiddeld drie lessen nodig om het fietsen zelf onder de knie te krijgen en nog een viertal lessen om de vaardigheid te verfijnen alvorens in het verkeer te gaan.

Leren fietsen is een proces dat erg gedifferentieerd verloopt. Het lukt niet iedereen even snel. Daarom is het noodzakelijk dat lessen worden ondersteund door buurtsportmedewerkers in opleiding en/of een groep vrijwilligers. Door meerdere mensen in te zetten bij de lessen kan je gemakkelijker op niveau van de verschillende deelnemers werken.

Het merendeel van de deelnemers zijn nieuwkomers. Om deze mensen te bereiken en te informeren over het aanbod werk je best samen met toeleiders. Toeleiders zijn diensten, organisaties, werkingen, verenigingen die nauw in contact staan met je doelpubliek. Betrek hen bij de promotie van het aanbod.

Voor wie? 

Iedere volwassene die wil leren fietsen of die meer fietservaring wil opdoen.

Lokale fietsscholen en -lessen

​West-Vlaanderen

Brugge
Kortrijk
Roeselare

Oost-Vlaanderen

Aalst
Geraardsbergen
Gent
Lokeren (Facebookpagina van betrokken Dienst Samenleving)
Sint-Niklaas (link naar .pdf)
Temse

​Antwerpen

Antwerpen
Geel
Turnhout

Vlaams-Brabant

Leuven

Limburg

Hasselt

Zin om fietslessen te organiseren?

Er bestaat heel wat expertise over het opzetten van fietslessen:

  • Vormingplus Kempen maakte een praktische handleiding op voor het opzetten van fietslessen voor volwassenen.
  • Het Fietsschool-concept is perfect vertaalbaar naar kleinere steden en gemeenten. Belangrijke aandachtspunten zijn locatiekeuze, begeleiding van specifieke doelgroepen en toeleiding van deelnemers. Mobiel 21 heeft een ruime expertise in de ondersteuning van het opstarten van een Fietsschool met specifieke aandacht voor deze aspecten, ook bij kleinere organisaties.
  • Op 26 november 2015 vond de eerste inspiratiedag voor organisatoren van fietslessen plaats. Vragen die aan bod kwamen aan de verschillende gesprekstafels waren: Hoe een duurzaam fietsinitiatief opstarten? Hoe omgaan met de diversiteit van de doelgroep? Wat na de fietslessen? Hoe de burgemeester overtuigen van het belang van fietslessen? Het verslag van deze dag vind je hier.